سالن زیبایی پایون در سمنان به تعدادی نیروی ماهر و با سابقه نیاز دارد.
متقاضیان می توانند رزومه خود را برای شماره زیر ارسال کنند و یا حضوری برای تست تشریف ببرند.

آدرس:
شهرک فرهنگیان

تماس با: سالن زیبایی پایون 09104875476