توان تابلوی پارس ارائه دهنده انواع تابلوهای برق صنعتی و ساختمانی در سمنان به یک نیروی جوشکاربرق و co2 در کارگاه تابلو سازی خود نیاز دارد.

آدرس:
شهرک صنعتی شرق – مجتمع کارگاهی غدیر – توان تابلوی پارس

تماس با: توان تابلوی پارس 09122317944