رستوران ایتالیایی ریوان در سمنان، به نیرو در زمینه سالنداری، کار در آشپزخانه و آماده سازی غذا نیاز دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید.

تماس با: رستوران ایتالیایی ریوان 09122313584