فست فود آقای فلافل خانم برگر به یک نیروی کار خانم برای ساعت ۱۰صبح الی ۱۵  و همچنین به  یک نیروی کار آقا برای ساعت  ۱۹ الی ۲۴  نیازمند می باشد.

توضیحات:

  • حقوق ۳ ماه اول ساعتی ۳۰۰۰تومان
  • ترجیحا ساکن مسکن مهر

آدرس:
مسکن مهر بلوار فضیلت

تماس با: آقای فلافل خانم برگر 09198541721