یک دفتر خدمات رایانه ای و اینترنتی در سمنان به نیروی خانم نیاز دارد.
شرایط:
تسلط کامل به کامپیوتر (office و photoshop و internet) ضروری می باشد.
ساعت کاری: ۸ الی ۱۴ و ۱۷ الی ۲۲
تعطیلات رسمی غیرکاری می باشد.
محل کار: میدان مشاهیر
حقوق با توجه به تسلط بر کار ماهانه از ۷۰۰ تا ۹۰۰ (بدون بیمه) بسته به تسلط و مهارت.

رزومه خود را به ID تلگرام زیر ارسال کنید.
cybernetiran@

تماس با: یک دفتر خدمات رایانه ای و اینترنتی در سمنان