• جنسیت:زن
  • مدرک: فوق لیسانس کامپیوتر (گرایش نرم افزار)
  • سابقه کار:با ۳ سال سابقه
  • سن: ۲۸ سال
  • وضعیت تاهل: متاهل
  • دستمزد پیشنهادی:توافقی
تماس با: خانم فاطمه تشکری 09125322645