• جنسیت:زن
  • مدرک: لیسانس شیمی
  • وضعیت تاهل:متاهل
  • سابقه کار:ندارد
  • دستمزد پیشنهادی:توافقی
تماس با: راحله احمدی 09195459319