• سال تولد:   ۱۳۶۳
  • جنسیت:   خانم
  • مدرک:   لیسانس علوم اجتماعی
  • تاریخ دریافت آخرین مدرک:   ۱۳۹۲
  • معدل:   ۱۴/۵۶
  • وضعیت تاهل:   متاهل
  • شهر محل سکونت:   سمنان
  • دستمزد پیشنهادی:   طبق قانون کار
تماس با: خانم نسیم قوشچیان ۰۹۱۹۴۳۲۵۲۲۹