آبمیوه بستنی بابا رحیم به یک نیروی کار نیاز دارد.

جهت هماهنگی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

تماس با: آبمیوه بستنی بابا رحیم 33332232-023