به یک نفر خانم جهت پاک و خرد کردن سبزی در سبزی مارکت ریحون واقع در مسکن مهر سمنان، شهرک آوست نیازمندیم. ساعت کاری ۹ الی۱۳ می باشد.
برای کسب اطلاعات تکمیلی با شماره زیر تماس بگیرید:

تماس با: 09037143824