• سال تولد:   1376
  • جنسیت:   خانم
  • سابقه کار:   مدتی کارشناس فروش بوده ام.
  • مدرک:   دانشجو کامپیوتر دانشگاه سمنان
  • وضعیت تاهل:   مجرد
  • شهر محل سکونت:   دامغان
  • شغل مورد تقاضا:   کارهای دفتری
  • تلفن ثابت :   35240988-023

مهارتها و تواناییها

آشنایی به کارهای کامپیوتری
تماس با: خانم مریم رهبری maryamrahbari101@gmail.com 09016134496