• سال تولد:   1375
  • جنسیت:   خانم
  • مدرک:   کارشناسی فناوری اطلاعات
  • تاریخ دریافت آخرین مدرک:  1397
  • معدل:  16/78
  • وضعیت تاهل:  مجرد
  • شهر محل سکونت:   سمنان
  • محدوده آدرس:  شهرک روزیه
  • سابقه کار:  کارآموزی علوم پزشکی سمنان، ۶ ماه در اداره پست
  • شغل مورد تقاضا:  کار دفتری، اداری و امور کامپیوتری
  • دستمزد پیشنهادی:  طبق قانون کار
تماس با: آتنا ضمیری 09216953190