• سال تولد:   1369
 • جنسیت:   خانم
 • مدرک:   لیسانس مدیریت دولتی
 • تاریخ دریافت آخرین مدرک:  94
 • معدل:  15
 • وضعیت تاهل:  متاهل
 • شهر محل سکونت:   سمنان
 • محدوده آدرس:  گلستان
 • سابقه کار:  2سال منشی و ۲سال کمک حسابدار
 • شغل مورد تقاضا:  کار اداری
 • دستمزد پیشنهادی:  طبق قانون کار
 • تلفن ثابت:  33433530-023

مهارتها و تواناییها

مدرک Icdl، نامه نگاری فارسی و انگلیسی، دبیرخانه، بایگانی
تماس با: فهیمه قوی پنجه 09104874213