استخدام در رستوران زعفرون

استخدام در رستوران زعفرون

باغ رستوران زعفرون در خانه گردشگری سلامت سمنان، جهت توسعه مجموعه و ارائه خدمات بیشتر، نیازمند نیرو متعهد و وظیفه شناس (آقا/ خانم) است. …