جذب نیرو در شرکت مهندسی نگین نما

جذب نیرو در شرکت مهندسی نگین نما

شرکت مهندسی نگین نما درنظر دارد جهت تکمیل کادر فنی و اداری خود ، افراد ذیل را با حقوق و مزایای مکفی و بیمه استخدام نماید: کارشناس و یا تکنسین…