جذب نیروی فروشگاه آرایشی و بهداشتی خوشبخت

جذب نیروی فروشگاه آرایشی و بهداشتی خوشبخت

فروشگاه آرایشی و بهداشتی خوشبخت در سمنان، نیرو میپذیرد. فروشنده  جنسیت: خانم سن: ۲۰ الی ۳۰…