کارپرداز و همکار در پروژه های عمرانی در شرکت تلیسان

کارپرداز و همکار در پروژه های عمرانی در شرکت تلیسان

شرکت فنی و مهندسی تلیستان سمنان جهت انجام امور کارپردازی و همکاری در پروژه های عمرانی اقدام به جذب نیرو با شرایط زیر می نماید: …
امور دفتری،گرافیست،برنامه نویس و فروش و بازاریابی

امور دفتری،گرافیست،برنامه نویس و فروش و بازاریابی

یک شرکت کامپیوتری در سمنان برای فرصت های شغلی امور اداری و دفتری، طراح و گرافیست، برنامه نویس اندروید، طراح وب سایت و فروش و بازاریابی از افراد واجد…