بیوگرافی
مجید ضیایی، نوازنده ویلن، فعالیت هنری خود را نزد اساتیدی مانند استاد صمیمی مهر، استاد بهارلو، استاد اسدالله ملک، استاد جهانگیر کاملیان و استاد همایون خرم فراگرفت. ایشان تدریس در فرهنگسرای طبرستان تهران، آموزشگاه امید تهران، آموزشگاه نغمه تهران، آموزشگاه صبا سمنان، آموزشگاه ماهور سمنان، آفرینش‌‌های هنری سمنان را از سال ۱۳۷۸ تاکنون در کارنامه خود دارد.

افتخارات و دستاوردها

  • عضو ارکستر کانون چنگ.
  • عضو ارکستر صبا سمنان.

آثار

  • اجرای ویلن در ارکسترهای مختلف و تکنوازی.
  • همکاری با استاد کاملیان در چاپ کتاب ردیف‌های موسی و معرفی تنظیم برای ویلن و کمانچه، فلوت و نی.