مرگ ۲ نفرو مصدومیت تعدادی از دانشجویان دانشگاه دامغان در سانحه واژگونی مینی بوس

مرگ ۲ نفرو مصدومیت تعدادی از دانشجویان دانشگاه دامغان در سانحه واژگونی مینی بوس

مینی بوس حامل عده ای از دانشجویان رشته زمین شناسی دانشگاه دامغان در مسیر اعزام دانشجویان به سفر تحقیقاتی عملیات زمین شناسی در جاده دامغان به گلوگاه دچار…