نمایش 1 از 1 مورد

تعداد:
ترتیب بر اساس:
ترتیب:

زمین چمن مصنوعی فوتبال شهرک گلستان روباز و به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع می باشد.