بیوگرافی هنرمند:
متولد ۰۸/۰۱/۱۳۶۹ در شهر سمنان
طراح کاراکتر و فضاسازی
از فعالیتهای ایشان: برگزاری دو نمایشگاه انفرادی نقاشی و چند نمایشگاه گروهی می باشد.
و همچنین فعالیت در زمینه کاریکاتور و دیجیتال پینت .