آثار تاریخی «آسیاب اول زاوقان»در سمنان/گزارش تصویری

ایرنا- سمنان – تصاویر آثار تاریخی آسیاب اول زاوقان واقع در سمنان را نشان می دهد. این اثر تاریخی مربوط به دوران قاجار و دارای اتاقهای مخصوص آرد کردن گندم و غلات، اتاقک هایی جهت انبار سایر ملزومات مرتبط و یک برجک که ۲ طبقه بنا شده که محل استراحت آسیابان و رسیدگی به امور دفتری و در مواقع هجوم راهزنان به عنوان برج دفاعی عمل می کرده است.عکس از محمدرضا یوسف نژاد

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان