آماده سازی ۱۵۰۰ کلاس درس برای اسکان مهمانان نوروزی در استان

معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی آموزش وپرورش استان سمنان از پیش بینی ۲۵۰ مدرسه و ۱۵۰۰ کلاس جهت اسکان میهمانان نوروزی در استان خبر داد.

به گزارش مرآت، عبدالرضامحمودی معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی آموزش وپرورش استان سمنان در جلسه ستاد اسکان نوروزی اظهار کرد: برای نوروز امسال نیز با برنامه‌ ریزی‌ها و اقدامات از پیش تعیین شده در صدد انجام هماهنگی‌های لازم برای هر چه بهتر اجرا شدن اسکان نوروزی هستیم.
وی افزود:ثبت نام اینترنتی کلاس ها ازروز سوم اسفندماه تا۲۲ اسفندماه وهمچنین شروع اسکان نوروزی در۲۵
معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی آموزش وپرورش استان سمنان خاطرنشان کرد:برای اسکان میهمانان نوروزی دراستان سمنان،۲۵۰ مدرسه و۱۵۰۰کلاس درس پیش بینی شده است.
عبدالرضا محمودی ازافزایش ۱۰ درصدی قیمت های مدارس وکلاس ها نسبت به سال گذشته خبردادوگفت: مدارس ویژه درنظرگرفته شده نیز فقط خاص فرهنگیان می باشد.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان