فیلم آموزش احکام ۲ پایه یازدهم متوسطه برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این سایت قرار داده شده است.

تاریخ پخش:۴ فروردین ۹۹
رشته: علوم و معارف اسلامی
شبکه پخش ویدئو: شبکه چهار
مدرس: آقای ریاضت
زمان ویدئو: ۲۴:۵۵

لینک مرتبط:

مشاهده آرشیو آموزش های پایه یازدهم متوسطه (علوم و معارف اسلامی)