دانش آموزان عزیز می توانید ویدیوی مربوط به تدریس درس سیزدهم ادبیات فارسی پایه هفتم متوسطه را که در تاریخ هفتم فروردین ماه از شبکه آموزش پخش گردیده مشاهده نمایید.

مدرس: خانم احمدی
مدت آموزش: ۲۳:۵۱

لینک مرتبط:
مشاهده آرشیو آموزش های پایه هفتم متوسطه