شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس طراحی کسب و کار پایه یازدهم هنرستان مبحث بوم مدل کسب و کار را که توسط خانم ابراهیمی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۵ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۱۵:۳۰ می‌باشد.