دانش آموزان پایه دهم متوسطه می‌توانند فیلم آموزشی درس اقتصاد(فصل دوم-بخش چهارم) را در مدت ۲۶ دقیقه مشاهده کنند.
تدریس این بخش توسط استاد گرامی آقای خان زاده انجام شده است و در تاریخ ۵ فرودین ۹۹ از شبکه ۴ سیما پخش گردیده است.