دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه می‌توانند فیلم آموزشی درس تاریخ ۲ (درس سیزدهم- اوضاع اقتصادی) را در مدت ۲۴دقیقه مشاهده کنند.
تدریس این بخش توسط استاد گرامی آقای رستمی انجام شده است و در تاریخ ۵ فرودین ۹۹ از شبکه ۴ سیما پخش گردیده است.