شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس دین و زندگی پایه دوازدهم متوسطه درس دهم را مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۲:۰۰ می‌باشد.