شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس قرآن پایه پنجم ابتدایی درس دهم را که توسط استاد سیف ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۸ از شبکه قرآن پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۱۳:۲۳ می‌باشد.