شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فارسی پایه دوم ابتدایی درس دوازدهم را مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۱:۳۰ می‌باشد.