دانش آموزان پایه سوم ابتدایی ‌می‌توانند برای یادگیری فصل پنجم ریاضی با تدریس استاد مربوطه خانم صفری همراه باشند.

زمان این ویدئوی آموزشی ۴۸:۲۱ دقیقه می‌‌باشد و در تاریخ ۲۹ اسفند۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.