دانش آموزان پایه نهم متوسطه می‌توانند فیلم آموزشی درس زبان انگلیسی ( درس پنجم) را در مدت ۲۵ دقیقه مشاهده کنند.
تدریس این بخش توسط استادان گرامی آقای میری و خانم عربلو انجام شده است و در تاریخ ۵ فرودین ۹۹ از شبکه ۴ سیما پخش گردیده است.