شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس زبان انگلیسی پایه دوازدهم متوسطه درس سوم(درک مطلب) را که توسط آقای میری ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۴۵:۵۲ می‌باشد.