شما می‌توانید ویدئوی آموزشی مربوط به درس سیزدهم فارسی پایه پنجم ابتدایی که توسط خانم انصاریان ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدئو در تاریخ ۱۰ اسفندماه از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدئو ۱۶:۳۳ می‌باشد.