شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس انسان و محیط زیست پایه یازدهم متوسطه درس ششم را مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۵:۰۲ می‌باشد.