شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس عربی پایه دهم متوسطه درس ششم را که توسط آقای طرزی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۳ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۲:۱۰ می‌باشد.