شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس عربی ۲ پایه یازدهم متوسطه درس ششم را که توسط خانم ملکی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۹۸ از شبکه ۴ سیما پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۴:۲۹ می‌باشد.