شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس نگارش پایه دهم متوسطه درس ششم را که توسط آقای حصاری ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۱۴:۱۲ می‌باشد.