دانش آموزان پایه دهم متوسطه می‌توانند فیلم آموزشی درس عربی ، زبان قرآن یک را در مدت ۲۳ دقیقه مشاهده کنند.
تدریس این بخش توسط استاد گرامی آقای انصاری انجام شده است و در تاریخ ۵ فرودین ۹۹ از شبکه آموزش سیما پخش گردیده است.