شما می‌توانید ویدئوی آموزشی مربوط به درس علوم پایه پنجم ابتدایی مبحث اهرم که توسط خانم دریاباری ارائه شده است را مشاهده نمایید.
این ویدئو در تاریخ ۱۳ اسفندماه از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدئو ۱۷ دقیقه می‌باشد.