دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی می‌توانند فیلم آموزشی درس فارسی(صفحه صد و بیست و هشت) را در مدت ۲۲دقیقه مشاهده کنند.
تدریس این بخش توسط استاد گرامی خانم انصاریان تهرانی انجام شده است و در تاریخ ۵ فرودین ۹۹ از شبکه آموزش سیما پخش گردیده است.