دانش آموزان پایه اول ابتدایی می‌توانند فیلم آموزشی درس فارسی را در مدت ۲۸دقیقه مشاهده کنند.
تدریس این بخش توسط استاد گرامی آقای امجد انجام شده است و در تاریخ ۵ فرودین ۹۹ از شبکه آموزش سیما پخش گردیده است.