دانش آموزان پایه دوازدهم متوسطه می‌توانند فیلم آموزشی درس فیزیک (شکست موج ) را در مدت ۲۴دقیقه مشاهده کنند.
تدریس این بخش توسط استاد گرامی آقای شمسایی انجام شده است و در تاریخ ۵ فرودین ۹۹ از شبکه آموزش سیما پخش گردیده است.