دانش آموزان پایه ششم ابتدایی ‌می‌توانند برای یادگیری درس یازدهم قرآن( صفحه ۷۶ کتاب) درسی با تدریس استاد مربوطه آقای سیف همراه باشند.

زمان این ویدئو ۱۴:۰۰ دقیقه می‌‌باشد و در تاریخ ۲۹ اسفند از شبکه قرآن پخش گردیده است.