دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه ‌می‌توانند برای یادگیری درس نگارش، فصل پنجم (مبحث سفر نامه‌های حقیقی) با تدریس استاد مربوطه آقای حصاری همراه باشند.

زمان این ویدئوی آموزشی ۱۸:۱۷ دقیقه می‌‌باشد و در تاریخ ۲۹ اسفند۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.