شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس هویت اجتماعی پایه دوازدهم متوسطه درس هشتم را که توسط خانم بیرقی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۱:۰۰ می‌باشد.