شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فارسی پایه چهارم ابتدایی درس پانزدهم را که توسط خانم احمدی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۳ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۳۴:۴۸ می‌باشد.