شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی درس پانزدهم را که توسط خانم فعل عراقی ارائه شده است، مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۳۵:۲۰ می‌باشد.