شما می‌توانید ویدیوی آموزشی مربوط به درس فارسی پایه پنجم ابتدایی درس چهاردهم را مشاهده نمایید.
این ویدیو در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
زمان ویدیو ۲۹:۴۶ می‌باشد.